Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne

W dniu 11 czerwca 2018 roku w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się spotkanie subregionalne Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne

Debata poświęcona była potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Południowej.
O roli Lokalnych Grup Działania w rozwoju lokalnym i konieczności uwzględnienia w nowej strategii mówił Prezes Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni” Pan Józef Podłużny. Pani Prezes Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" Krystyna Sikora zwróciła uwagę m.in. na uwzględnienie kwestii drogowych, kształcenia zawodowego oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.