Aktualizacja zasad przetwarzania danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych związanych z ubieganiem się o wparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020, prezntujemy Państwu pismo z ARiMR oraz wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 - Pismo z ARiMR w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

* 19.2 :

RODO_klauzule_19.2

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

* 19.3 :

19.3_klauzule

RODO_19.3_DO_LISTY OBECNOŚCI

* 19.4 :

19.4_klauzule