62 Koncert Perły w Koronie

Wystąpią: Chór Chłopięco- Męski GREGORIANUM z Warszawy i Zespół Muzyki Dawnej FISTULATORES NOVIENSES z Gminy Nowe nad Wisłą.  

Pięknych dźwięków, a co za tym idzie i emocji nie zabraknie.