VI Edycja rozdawania piskląt gęsich.

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ruszyła VI edycja rozdawania piskląt gęsich. Zapisy przyjmowane są do 20 lutego 2018 roku, telefonicznie pod numerem telefonu 667 777 022 lub osobiście w biurze SOLGD, Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 27, pok.20 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Inicjatywa ta powstała z myślą o powrocie do tradycji przyzagrodowej hodowli młodej  polskiej gęsi owsianej.

Przedsięwzięcie jest elementem programu  XIII Ogólnopolskiego Festiwalu  Pasztetników i Potraw z Gęsi.  

 

Regulamin