Nabór 8/2018/G
Terminy składania wniosków:
-

Listy operacji w ramach naboru nr 8/2018/G, 9/2018/G

Informujemy, że w dniu 17.10.2018 roku podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” nr 9/2018 dokonano oceny 13 wniosków i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 8/2018/G oraz 9/2018/G

 Zakres nr 8/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

Lista operacji niewybranych

 

Data publikacji: 17.10.2018 r.

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17.10.2018 r. 

Data publikacji protokołu 19.10.2018 r.