Nabór 5/2018
Terminy składania wniosków:
-

Listy operacji w ramach naboru nr 5/2018, 6/2018

Informujemy, że w dniu 5.04.2018 roku podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” nr 6/2018 dokonano oceny 38 wniosków i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 5/2018 oraz 6/2018

Zakres nr 5/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

Lista operacji niewybranych

 

Zakres nr 6/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

Lista operacji niewybranych

Protokół z Posiedzenia Rady

Data publikacji: 5.04.2018 r.

 

Lista operacji wybranych po uwzględnieniu protestów 27.04.2018 r.

Protokół z Posiedzenia Rady 27.04.2018 r.

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków po ponownej ocenie: 

strona 1

strona 2

strona 3 

Protokół z Posiedzenia Rady 30.05.2018 r.

Data publikacji: 30.05.2018 r.