Zmiany w funkcjonowaniu biura SOLGD - tryb pracy zdalnej

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Zarządu Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wprowadza  tryb pracy zdalnej od dnia 16.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. zgodnie z art.3 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Wszystkich interesantów prosimy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tel. 667 777 022, 667 777 024, [email protected]

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.