Projekt "Czas TIKa- kompleksowy projekt nauczania TIK na terenie Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania”

W związku z realizacją projektu pt. „Czas TIKa- kompleksowy projekt nauczania TIK na terenie Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania” rozpoczynamy działania informacyjne w celu pozyskania uczestników szkoleń.

 

Projekt polega na organizacji bezpłatnych kursów komputerowych na terenie naszej lokalnej grupy działania (obszar powiatu ostrzeszowskiego).

Przewidujemy grupy od 12 do 14 osób, czas trwania kursu to 67 godzin. Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z modułów: Internetu, obsługi komputera, rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Warunki jakie muszą spełniać uczestnicy to:

 

- ukończony 25 rok życia

maksymalnie średnie wykształcenie (od uczestników: 50 roku życia I powyżej wykształcenie nie jest brane pod uwagę)

- miejsce zamieszkania, pracy, nauki w rozumieniu KC na terenie LGD, bezdomni przebywający na ww. terenie.

 

  • Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki.
  • Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.
  • Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w dogodnych dla uczestników terminach w wyznaczonych salach.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat bezpłatnych kursów komputerowych na państwa terenie. W załączniku zamieszczamy wzór listy uczestników. Zajęcia mogą być zorganizowane w państwa siedzibie lub Sali OSP. Mogą być przeznaczone dla grupy KGW, członków OSP, członków organizacji pozarządowej itp. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, iż zajęcia mogą odbywać się na danym terenie, za wynajęcie Sali przewidywana jest zapłata.

 

Zapraszamy do zgłaszania zorganizowanych 12 - osobowych grup lub osób indywidualnych pod numerem telefonu: (62) 586-03-20 / tel. kom. 667-777-022