II edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich: Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wybierze wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książki w Wydawnictwie Naukowym Scholar będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.