Leader w Polsce - perspektywy zmian - konferencja w Rokosowie

Celem konferencji przygotowanej przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Poznaniu było przedstawienie bieżącego stanu wdrażania programu oraz wdrażanie LSR z punktu widzenia Oddziału ARiMR w Poznaniu. Istotną część programu konferencji zajęła tematyka związana z nowelizacją rozporządzeń dotyczących wdrażania LSR i funkcjonowania oraz obowiązkami LGD wynikającymi z tych zmian.

Warsztaty

Informujemy, że w związku z naborem na działanie: Małe Projekty, Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w dniu 21.09.2010 r., o godzinie 10.00, w sali nr 17 UMiG w Ostrzeszowie organizuje warsztaty.