Kolejny grant zrealizowany

Projekt  zrealizowany został  w centrum miejscowości Kraszewice, niegdyś nazwanym „kraszewickim ratuszem”. Lokalizacja ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, którą gmina Kraszewice w najbliższej perspektywie zamierza zagospodarować poprzez budowę przedszkola, placu zabaw, ścieżek edukacyjnych i elementów zieleni.

Zapraszamy do Parzynowa!

W celu zrealizowania planowanego działania budowy kopuły obserwatorium astronomicznego należało  przygotować i utwardzić miejsce  pod kopułę około 30 m2 – 40 m2. Na tak przygotowanym placu zamontowane zostały podzespoły kopuły: mała, stalowa wieża na której spoczywa zasadnicza część ponad 3 metrowej konstrukcji z włókien szklanych obrotowej kopuły.

Ukończono grant w Mąkoszycach

W wyniku realizacji tego projektu grantowego zostały zaspokojone potrzeby upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz potrzeby aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego. Przy Szkole Podstawowej w Mąkoszycach nie ma sali gimnastycznej, a dzieci ćwiczą na nie przystosowanej do zajęć sali wiejskiej, więc w dużym stopniu powstała siłownia zrekompensuje te braki oraz umożliwi uatrakcyjnienie czasu wolnego nie tylko dzieciom ale całym rodzinom.

Kolejne granty oddane do użytku!

Zadanie miało celu budowę płyty boiska polegającej na wyrównaniu terenu, położeniu nawodnienia i zasianiu nowej trawy boiskowej. Infrastruktura rekreacyjna uzupełniona została o dwie bramki wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu, piłkochwyt o wysokości 5 m i szerokości 20 m za jedną z bramek, oświetlenie energooszczędnymi lampami LED we wszystkich 4 narożnikach boiska.