Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ukończono grant w Mąkoszycach

Kolejny grant oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020.  Jest to projekt „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Mąkoszyce i okolic Z INICJATYWĄ” pt.: „Kochane Mąkoszyce, aktywnie będą spędzać życie” – budowa siłowni zewnętrznej w Parku im. Bogdana Kulli. Kwota dofinansowania projektu wynosiła 23 600,00 zł.

Głównym celem realizacji zadania było umożliwienie mieszkańcom podniesienia aktywności ruchowej, poprzez budowę niekomercyjnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - siłowni zewnętrznej.

Kolejne granty oddane do użytku!

Kolejny grant został już oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt Ludowego Zespołu Sportowego Kuźnia-Bobrek pt. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Bobrowniki” , którego kwota dofinansowania wynosiła 25,000 zł.

Głównym celem zadania była budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej. Nowy obiekt zapewni odpowiedni stan infrastruktury rekreacyjnej na terenie Bobrownik i całej gminy. W wyniku realizacji zadania mieszkańcy Bobrownik uzyskali dostęp do niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej bez konieczności wyjazdu do oddalonych o 10 km miejscowości, w których znajdują się boiska do piłki nożnej typu orlik. Dostęp do boiska jest ogólnodostępny i rozwiąże problem utrudnionych rezerwacji na boiskach typu orlik.Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przystąpieniem do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian w Strategii do dnia 27.11.2017 roku.

Zapraszamy do Siedlikowa

Zapraszamy także do korzystania z ukończonego już  w ramach strategii OLGD projektu zrealizowanego przez Ludowy Zespół Sportowy Siedlików pt: ”Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na boisku LZS Siedlików”, który otrzymał 24 000,00 zł dofinansowania.

Pierwsze granty już zrealizowane

Jednym z pierwszych grantów oddanych do użytku w ramach strategii OLGD jest projekt  Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych pt: „Orienteering – aktywną formą spędzania wolnego czasu w powiecie ostrzeszowskim.”, , który został dofinansowany na kwotę 22 000,00  zł.

Pierwsze granty oddane do użytku

Jednym z pierwszych grantów w ramach strategii OLGD, z którego można korzystać jest projekt Fundacji Nauki i Edukacji LEMAT pt. „Budowa ścieżki zdrowia w Rojowie (rozproszonych elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do Street Workout-u), poszerzonej o naukę segregacji odpadów z wykorzystaniem tablic edukacyjnych oraz aplikacji internetowej.”, którego kwota dofinansowania wynosiła: 9 774,40 zł.

Wyjazd studyjny do Saksonii

 W dniach 6-10 listopada 2017 roku z inicjatywy Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego odbył się wyjazd studyjny do gminy Amtsberg w kraju związkowym Saksonia w Niemczech. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski, w tym przedstawicielka naszej LGD.

Szkolenie dla Rady i pracowników biura

03.11.2017 roku odbyło się szkolenie dla Rady oraz pracowników Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" 

Na szkoleniu zostały omówione zmiany w procedurach i rozporzędzeniu wpływających na proces oceny wniosków. Omówienie aktualnego stanu wdrażania i wskazanie dotyczące zmiany kryteriów w przypadku niesatysfakcjonującej realizacji wskaźników LSR.

 

Listy operacji w ramach naboru nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G,7/2017/G

 Prezentujemy listy operacji w ramach naboru nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G,7/2017/G

Nowe wzory wniosków

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r. 

 3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 
Stronę odwiedziło: 80230 osób.