Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

VI Edycja rozdawania piskląt gęsich.

 Z inicjatywy Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ruszyła VI edycja rozdawania piskląt gęsich .

Zapisy przyjmowane są do 20 lutego 2018 roku, telefonicznie pod numerem telefonu 667 777 022 lub osobiście w biurze SOLGD, Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 27, pok.20 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu

Szkolenie dla administratorów danych osobowych, właścicieli i pracowników firm oraz instytucji przetwarzających dane o charakterze danych osobowych pt: Ochrona danych od A do Z po wejściu w życie Rozporządzenia RODO odbędzie się 27 lutego 2018 roku w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

 

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

 Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej

 Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz ROZWIJANIA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się 15.02.2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów (ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów)

Warsztat refleksyjny w OLGD

Warsztat refleksyjny w OLGD przeprowadzony zostanie w dniu 9 lutego 2018 r. w sali 27 , ul. Przemyłowa 27 w Ostrzeszowie  w godz. od 9:00 do 14:00.

Obowiązek LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej jako narzędzia do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynika z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania oraz zmian w otoczeniu LSR. Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz sąsiednich LGD.

 

Wystawa pt „JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK”

Siostry Nazaretanki  zapraszają do zwiedzania wystawy dedykowanej Janowi Pawłowi II  w Muzeum Klasztornym w Ostrzeszowie, ul. Leśna 5 do 10 kwietnia 2018 roku.

 

  

61 KONCERT Z CYKLU „PERŁY W KORONIE”

  Siostry Nazaretanki serdecznie zapraszają na 61 Koncert z cyklu „Perły w Koronie” pt. ”W rodzinie wszystko się zaczyna”. w Kościele klasztornym  św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie w  niedzielę, 28 stycznia 2018 roku,  o godzinie 18:00, wystąpią:

Spotkanie Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu 23.01.2018 w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się spotkanie robocze Wielkopolskiej Sieci LGD. Podczas spotkania w tematyce wskaźników w LSR moderatorem była Anna Mądra z OLGD, zagadnienia warsztatu refleksyjnego poprowadziła Magdalena Przystałowska z LGD Kraina Trzech Rzek natomiast zagadnienia grantów poprowadził Ireneusz Witkowski z KOLD. Całość spotkania prowadziła Prezes Sieci Małgorzata Blok. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Forum Sołtysów

17.01.2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Forum Sołtysów

 Powiatu Ostrzeszowskiego. 

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

„Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”

 1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 
Stronę odwiedziło: 83861 osób.