Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

Uprzejmie informujmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

- umowa - wersja 4z
- załącznik do umowy - wykaz działek ewidencyjnych
informacja monitorująca z realizacji biznesplanu 

_____________________________________________________________________________________________

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
oraz www.dprow.umww.pl w zakładce „baza umów o przyznaniu pomocy”.