Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

W dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr 17 Urzędu  Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków (WZC)  Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”.

Podczas WZC przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2017 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym nie wniesiono uwag do pracy Zarządu. Członkowie WZC udzielili  Zarządowi SOLGD absolutorium za 2017 rok.

Po przeprowadzeniu części wyborczej WZC, Zarząd i Komisja Rewizyjna pozostały bez zmian.    

Na koniec Pani Prezes SOLGD zaprosiła wszystkich na XIII Ogólnopolski Festiwal Pasztetików i Potraw z Gęsi, który odbędzie się 16 września 2018r..

Pan Burmistrz MiG Ostrzeszów zaprosił wszystkich na obchody Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Burmistrz Mikstatu zaprosi na  XXV Dni Ziemi Mikstackiej, a Wójt Kobylej Góry na Imieniny Kobylej Góry.

Na tym zakończono Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania.