Pismo w sprawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Przekazujemy do informacji pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znak DDD.071.4.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r., przekazujące stanowisko w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Pismo ARiMR do pobrania poniżej: 

- strona 1 
- strona 2