Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Newsletter

E-mail
Zapisz Wypisz

Warsztaty dla LGD

W dniach 20-21 grudnia w CDR w Poznaniu odbyły się warsztaty pozwalające na podniesienie kompetencji LGD w zakresie oceny formalnej wniosków organizowane przez FAOW. Szczególny nacisk położono na weryfikację biznesplanów.

Generatory wniosków

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

 Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie internetowej dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

Konferencja pt."Podejście Leader w Polsce" organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia wzięła udział w konferencji pt."Podejście Leader w Polsce" organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematyka konferencji obejmowała podsumowanie PROW 2007-2013, rozwiązania przyjęte w PROW 2014-2020 oraz część warsztatową nt. funkcjonowania, grantów, innowacyjności i kryteriów.

Zmiana instrukcji wypełniania wniosków

Informujemy, że 24.11.2016 r.  ARiMR przekazała Samorządom Województw informację na temat zmiany instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Aktualizacja LSR

W związku  z podjęciem prac nad aktualizacją LSR informujemy o możliwości składania propozycji zmian przez wszystkie zainteresowane osoby. 

Nabór na Małe Granty

 W związku z licznymi zapytaniami odnośnie naboru na Małe Granty, informujemy, że ogłoszenie pierwszego naboru planowane jest na początek 2017 roku.

Posiedzenie Rady SOLGD nr 1/2016

 Informujemy, że w dniu 03.11.2016 roku podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” nr 1/2016 dokonano oceny pięciu wniosków i wyboru operacji do dofinansowania.  

 

Wyjaśnienia dotyczące wdrażania poddziałania 19.2

Prezentujemy zestaw pytań wraz z odpowiedziami ARiMR, które mogą być pomocne dla wnioskodawców poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 
Stronę odwiedziło: 86680 osób.