Zapraszamy do Siedlikowa

Zadanie polegało na przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej, przez zastąpienie starego i położenie nowego okablowania wokół boiska, montaż skrzynki rozdzielczej oraz zamontowanie na boisku sportowym w Siedlikowie oświetlenia dla całej płyty boiska, przy użyciu nowoczesnych, trwałych i energooszczędnych naświetlaczy LED.

Pierwsze granty oddane do użytku

Celem zadania było stworzenie na terenie Rojowa infrastruktury rekreacyjnej wyposażonej w elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek, biegacz, poręcze równoległe oraz ławkę skośną.  Na potrzeby zadania powstała aplikacja tematyczna skierowana w szczególności do dzieci. Jej użytkownik może nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów. Aplikacja ma formę gry interaktywnej.

Wyjazd studyjny do Saksonii

 Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z przykładami projektów zrealizowanych z dofinansowaniem z programu Leader, do których należały: Dom Opieki Osób Starszych Thum OT Jahnsbach oraz przekształcony budynek fabryki w miejscowości Thum Jahnsbach. Ciekawym projektem okazało się również wyposażenie strefy turystycznej w zabytkowej kopalni cyny. Inspirującym było także zobaczenie Domu Generacji „Generationenhaus Lebensbaum”, który powstał w odrestaurowanym budynku dworskim z XVI wieku.