Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór :: News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

W dniach 18-19 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania programu Leader. 


 W programie wyjazdu znalazły się m.in. wizytacja projektu „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury poprzez rewitalizację terenu po nieistniejącym basenie odkrytym” (projekt zrealizowany przez Gminę Janowice Wielkie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”) oraz wizytacja projektu„Przebudowa Budynku – Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie” (projekt zrealizowany przez Gminę Podgórzyn w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”). W ramach wyjazdu zaplanowano także wizytę w Ekomuzeum serowarstwa w Łomnicy oraz wizytę w sklepie gospodarskim z własnymi produktami pn. Wiejskie Delicje przy Gospodarstwie Rolnym Janiny i Wiktora Zimmerów – Łomnica, których wyroby  posiadają certyfikat Karkonoskiej Marki Lokalnej.


Stronę odwiedziło: 80454 osób.