Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Szkolenie dla Rady i pracowników biura :: News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Szkolenie dla Rady i pracowników biura

03.11.2017 roku odbyło się szkolenie dla Rady oraz pracowników Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" 

Na szkoleniu zostały omówione zmiany w procedurach i rozporzędzeniu wpływających na proces oceny wniosków. Omówienie aktualnego stanu wdrażania i wskazanie dotyczące zmiany kryteriów w przypadku niesatysfakcjonującej realizacji wskaźników LSR.

 


Stronę odwiedziło: 80433 osób.