KGW w SOLGD

   W dniu 14 lutego 2019 roku w siedzibie SOLGD odbyło się spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ostrzeszów z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ostrzeszowska  Lokalna Grupa Działania”

Warsztat refleksyjny

W dniu 31.01.2019 r. w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów odbył się warsztat refleksyjny. W warsztatach brali udział pracownicy oraz przedstawiciele Zarządu, Rady SOLGD, Komisji Rewizyjnej, beneficjentów oraz członków stowarzyszenia, a także przedstawiciel LGD Wrota Wielkopolski. Spotkanie miało charakter podsumowujący rok 2018 i oparte było na założeniach wynikających z wytycznych nr 5/3/2017 oraz Podręcznika Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju dotyczących ewaluacji on-going LSR.  

Szkolenie dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 11 w Sali Posiedzeń I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019.

Na szkoleniu zostało omówione między innymi ogłoszenie o konkursie, regulamin, kryteria punktacji wniosków oraz harmonogram konkursu, wniosek ,a także zapisy wzoru umowy oraz prezentacja obowiązków Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.

Witold Pelka laureatem nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2018

W sobotę 8 grudnia br. w Poznaniu, w trakcie Koncertu Grudniowego WTK, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem wybitnych zespołów muzycznych „Przed Wschodem Słońca” oraz Zespołu Kameralnego Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Adama Klocka, zaprezentowane zostały zgłoszone kandydatury do Nagrody Głównej WTK za rok 2018, w ilości 24 osób , jak również wybrani przez Kapitułę Konkursową Nominaci oraz Laureaci Nagrody Głównej WTK.

Nabór na stanowisko DYREKTORA BIURA LGD

Zarząd Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA BIURA LGD.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Stowarzyszenia ul. Przemysłowa 27 pok. 20 codziennie w godz. 7.00 - 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko DYREKTOR BIURA LGD” w terminie do dnia 6.12.2018 roku.

Data publikacji: 8.11.2018

Zaproszenie na konferencję edukacyjno-naukową

Konferencja zatytułowana jest "MARSZ ALERGICZNY - prezentacja wyników dziesięcioletnich badań medycznych". Głównym jej celem jest usystematyzowanie aktualnej wiedzy na tematy chorób alergicznych, procedur diagnostycznych, sposobu postepowania  i leczenia.  Podczas konferencji zostaną  omówienie wyniki badań dotyczące zachorowalności dzieci na choroby alergiczne, które od wielu lat są prowadzone w powiecie ostrzeszowskim przez dr Ewę Duczmal z Centrum Medycznego Alergo-Medica  i prof.